Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Popis projektu

Pre nášho dlhodobého klienta sme vyvinuli prezentačnú webovú stránku pre developerský projekt, ktorý je zameraný na predaj 12 pozemkov v Kunerade. Naša práca zahŕňala dôkladnú analýzu požiadaviek klienta a následnú tvorbu funkčnej a atraktívnej webovej stránky. Stránka poskytuje podrobné informácie o každom pozemku, vrátane jeho polohy, rozmerov a možností využitia.

Dodanie Projektu:
Jún 2023
Adresa webu:
Klient:
ATP Stavby, s.r.o.
// Ukážky našej práce

Predstavenie našej práce

Vývoj softvéru externou firmou je len nástrojom na dosiahnutie obchodných cieľov. Bez spolupráce a dôvery medzi klientmi však nie je možné dosiahnuť hodnotné výsledky.