Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Popis projektu

Pre nášho stáleho klienta sme vyvinuli prezentačnú webovú stránku pre developerský projekt v Púchove, ktorý sa zameriava na predaj 17 pozemkov určených na výstavbu rodinných domov. Naša práca zahŕňala tvorbu funkčnej a atraktívnej stránky, ktorá poskytuje podrobné informácie o každom pozemku, jeho veľkosti, polohe a dostupných možnostiach.

Dodanie Projektu:
September 2023
Adresa webu:
Klient:
RRA, a.s.
// Ukážky našej práce

Predstavenie našej práce

Vývoj softvéru externou firmou je len nástrojom na dosiahnutie obchodných cieľov. Bez spolupráce a dôvery medzi klientmi však nie je možné dosiahnuť hodnotné výsledky.