Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Popis projektu

Pre nášho klienta sme vyvinuli prezentačnú webovú stránku, ktorá efektívne prezentuje jeho služby ako stavebnej firmy. Naša práca zahŕňala dizajn a vývoj stránky, ktorá detailne popisuje rozsah služieb poskytovaných klientom. Stránka ponúka podrobný prehľad o stavebných projektoch, technických schopnostiach a skúsenostiach firmy.

Dodanie Projektu:
September 2022
Adresa webu:
Klient:
Belmas, s.r.o.
// Ukážky našej práce

Predstavenie našej práce

Vývoj softvéru externou firmou je len nástrojom na dosiahnutie obchodných cieľov. Bez spolupráce a dôvery medzi klientmi však nie je možné dosiahnuť hodnotné výsledky.